نمره لایت هاوس

لایت هاوس چگونه نمره عملکرد کلی شما را محاسبه می کند؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه به طور کلی، فقط معیارها به امتیاز عملکرد لایت هاوس شما کمک می کنند، نه نتایج فرصت ها و موارد تشخیصی! بهبود فرصت ها و … Read More

ایندکس سریع در گوگل

گوگل ایندکس چگونه کارمیکند؟ 13 نکته ایندکس سریع

زمان مطالعه: 16 دقیقه چگونه گوگل سایت را ایندکس میکند به طور خلاصه: روند ایندکس در گوگل پیچیده است، با مراحل متعددی که بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. برای … Read More